Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Möt Näringsdepartementet på Transportforum i Linköping 12 – 13 januari

Det årliga Transportforum kallas av många i branschen för årets event. En mötesplats för kunskapsöverföring, att knyta kontakter och att samverka. I år deltar Näringsdepartementet såsom vi också gjort de senaste åren. Infrastrukturminister Anna Johansson talar vid konferensens öppnande. Under konferensens första dag har du möjlighet att tala om vad du tycker är viktigt för […]

Share
Kategori Infrastruktur

Viktigt med svenskt engagemang i IMO

Sverige söker stöd för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg och kandiderade till IMO:s råd. I slutet av november deltog infrastrukturminister Anna Johansson i FN:s sjöfartsorganisation, International Maritime Organization, IMO:s generalförsamling. Sveriges engagemang i IMO är viktigt, bland annat för att svenska rederier, svenskregistrerade fartyg, svenska sjömän och marinteknisk industri ska […]

Share
Kategori Sjöfart