Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovation och erfarenhetsutbyte i fokus när ministrar träffas

Infrastrukturminister Anna Johansson tog emot sin nederländska kollega Melanie Schultz van Haegen i Göteborg, torsdagen den 11 februari. På dagordningen stod besök på Lindhagens Science Park och programmet Drive Sweden.  Syftet var att tala om och titta närmare på, hur teknikutveckling och nya lösningar inom transporter  kan bidra till omställning mot ett smartare och mer […]

Share
Kategori Infrastruktur | Trafiksäkerhet

Möte två i arbetet med en nationell cykelstrategi

Den 9 februari samlades kommuner, cykelorganisationer, myndigheter och andra intressenter för att diskutera hur vi ska åstadkomma en ökad och säker cykling. För några var det ett uppföljningsmöte och för andra var det första tillfället att både bli inspirerad och få möjlighet att diskutera viktiga frågor för det fortsatta arbetet med den nationella cykelstrategin.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet
2 kommentarer