Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Världens första elväg för lastbilar är invigd

Den 22 juni invigdes världens första elväg för lastbilar, Elväg E16 Gävle. Vägen sträcker sig mellan Kungsgården – Sandviken i riktning mot Gävle. Elväg E16 är en demonstrationssträcka för att testa tekniken och för att undersöka framtida möjligheter att ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med klimatvänliga alternativ. Satsningen på projektet ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Share
Kategori Infrastruktur

Många inspel kring utvecklingen av godstransporter

Den 2 juni bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in till remissmöte med särskilt fokus på godstransporter. Mötet var en uppföljning av det remissmöte som hölls i mars för regionala företrädare angående Trafikverkets inriktningsunderlag. Anna Johansson ville nu höra berörda aktörer tillfälle att tala om sina synpunkter och kommentarer på hur godstransporter kan utvecklas inom infrastrukturplaneringen. Mötet samlade drygt 150 deltagare från transportbranschen, näringslivet och andra aktörer.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi

Klimat, miljö och trafiksäkerhet i fokus

Den 7 juni deltog infrastrukturminister Anna Johansson på TTE-råd i Luxemburg. Anna Johansson och övriga EU:s transportministrar talade om de kommande klimatförhandlingar om flyget i FN-organisationen ICAO, passagerarfartygstrafik, kväveoxidutsläpp från dieselbilar och vikten av trafiksäkerhetsarbete i EU. Tomas Brolin, ämnesråd vid enheten för marknad och regelverk på transportområdet rapporterar från mötet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi | Trafiksäkerhet