Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sjöfarten – en viktig del av den maritima strategin

I början av oktober deltog Näringsdepartementet på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa. Statssekreterare Mattias Landgren och kansliråd Christina Bergström träffade ett 50-tal utställare; skärgårdsrederier, myndigheter och underleverantörer för att lyfta frågor inom maritima strategin och sjöfarten.

Share
Kategori Sjöfart | Strategi

Innovativa lösningar för digitaliserat och hållbart transportsystem

Den 1 juni 2016 sjösattes samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. Det är ett av fem samverkansprogram som fokuserar på att identifiera utmaningar och möjligheter för att möta de samhällsutmaningar som Nationella Innovationsrådet pekade ut i början av nuvarande mandatperiod; digitalisering, life science samt miljö- och klimatteknik. Projektledare för samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter är Åsa Vagland och biträdande projektledare Anna Hult, Enheten för transport och samhälle. De berättar här om samverkansprogrammets syfte och vilka initiativ som tagits.

Share
Kategori Strategi

Nollvisionen – lika viktig på hemmaplan som internationellt

I mitten av juni bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektörerna för Trafikverket och Transportstyrelsen in till den internationella trafiksäkerhetskonferensen Vision Zero Conference. En konferens som årligen lockar över 200 deltagare. En av deltagarna var dagens gästbloggare Matts-Åke Belin vid Trafikverket och talesperson för trafiksäkerhet samt projektledare för Vision Zero Academy.
Trafiksäkerhetsfrågan är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling vilket placerar den högre på den internationella agendan och där har Sverige en viktig roll i att fortsätta vara ett föredöme, skriver Matts-Åke. Läs  mer i Matts-Åke Belins blogginlägg. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden. 

Share
Kategori Gästbloggare | Strategi | Trafiksäkerhet

Högt tempo och dialog kännetecknar arbetet med Framtidens logistik

Sedan starten i början av januari fortsäter arbetet med Framtidens logistik med full fart. Möten avlöser varandra och arbetsgrupper har tillsatts. Projektledarna Sofia Wieselfors, departementsekreterare och Anna Ullström, kansliråd, på Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, TS är de som ska ro arbetet i hamn. Målet är dels att föra en bred och framåtsyftande dialog med många aktörer, dels att ta fram en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi

Nu fortsätter arbetet med en ny nationell infrastrukturplan

Ytterligare ett steg i infrastrukturplaneringen är taget i arbetet mot en ny nationell plan för perioden 2018–2029. Trafikverket fick den 23 mars i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet under planeringsperioden. Emma Hermansson, en av flera handläggare på Näringsdepartementets enhet för transportinfrastruktur och finansiering, TIF, som är involverade i arbetet ger här en lägesbild.

Share
Kategori Infrastruktur

Remissmöte med fokus på hållbara transporter

Den 9 september bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och Näringsdepartementet in till remissmöte med fokus på hållbara transporter inom infrastrukturplaneringen. Inbjudna var företrädare för de myndigheter, organisationer och företag som lämnat yttranden under regeringens arbete med en nationell plan för ett hållbart transportsystem.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi

Lanserad – Nystart för Nollvisionen

Under projektledning från Näringsdepartementet har en mångfald av aktörer samlats under året för att ge inspel till regeringens intensifierade trafiksäkerhetsarbete. Vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandseminariet den 30-31 augusti samlades flera av de aktörer som deltagit i processen och fick en förhands information av infrastrukturminister Anna Johansson om resultatet av arbetet: en nystart för nollvisionen. Lena Kling, departementsråd, enheten för transport och samhälle och Ylva Berg, projektledare för Nysatsning på trafiksäkerhet har lett arbetet med att ta fram inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet

Hearing med fokus på åkeribranschens villkor

Regeringen arbetar för schysta villkor och sund konkurrens inom transportsektorn. Schysta villkor i transportbranschen behövs både för att säkra en god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och en långsiktigt robust tillväxt i Sverige. Därför bjöd infrastrukturminister Anna Johanson in företrädare för fack, åkeribranschen och myndigheter till samtal om hur man kan komma tillrätta med skattefusk i branschen. Departementssekreterare Anders Arvidsson, enheten för marknad och regelverk på transportområdet, var med på mötet och rapporterar.

Share
Kategori Infrastruktur | Schysta villkor | Trafiksäkerhet