Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Framtida EU-lagstiftning om drönare

Den 16 september fick Näringsdepartementet besök av representanter från några myndigheter och andra departement för att diskutera ett förslag till framtida EU-lagstiftning om civila drönare. Linnéa Lundström, departementssekreterare som arbetar med luftfartsfrågor på enheten för marknad och regelverk på transportområdet, berättar om mötet. Det är den europeiska luftfartssäkerhetsmyndigheten, EASA, som har öppnat ett samråd kring […]

Share
Kategori Luftfart
3 kommentarer

Utmaningar kan bli möjligheter

Infrastrukturminister Anna Johansson talade på Transporteffektivitetsdagen 2015 på temat utmaningar i transportsektorn. Anna Johansson inledde sessionen ”Hur är Sverige rustat för utmaningarna i transportsektorn?” under rubriken ”Framtidens transportsystem”. – Sverige har stora utmaningar, sa infrastrukturminister Anna Johansson. Och kan vi hantera utmaningarna rätt så kan de vändas till möjligheter. Vi når alldeles för få av […]

Share
Kategori Infrastruktur

Höghastighetståg för fler bostäder och jobb

Jag var på Sverigeförhandlingens seminarium under Almedalsveckan. HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, regeringens utsedda förhandlare, berättade om utredningens uppdrag som är ett genomförande av nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Målet är att vi ska kunna ta oss mellan Stockholm – Malmö på två och halv timme och […]

Share
Kategori Infrastruktur

Andra rundabordssamtalet på temat alternativ finansiering

Den 16 juni ägde det andra rundabordssamtalet rum på temat alternativ finansiering. Trafikanalys samlade på uppdrag av infrastrukturministern denna gång branschföreträdare tillsammans med bland annat Trafikverket för att belysa både bra och mindre lyckade exempel på alternativ finansiering och framförallt offentlig-privat samverkan ( OPS). OPS innebär att offentlig sektor sluter ett avtal med en privat […]

Share
Kategori Infrastruktur

Anna Johansson samlar experter till rundabordssamtal om alternativ finansiering

Anna Johansson samlar experter för att diskutera alternativ finansiering av infrastruktur i en serie rundabordssamtal. Det första samtalet hölls den 3 juni och då samlades olika aktörer från bland annat Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Arlandabanan, Trafikverket med flera – för att ha en dialog kring möjligheter och risker för staten med alternativ finansiering. Regeringen har höga […]

Share
Kategori Infrastruktur

Anna Johansson på International Transport Forum i Leipzig

Infrastrukturministern Anna Johansson deltar på OECD:s årliga konferens om Transport, Handel och Turism, International Transport Forum (ITF), en av de största internationella konferenserna på transportområdet den 27 – 28 maj i Leipzig. Anna Johansson talade bland annat under öppningssessionen och har två rundabordssamtal om självkörande bilar och järnvägens utveckling med ett femtontal ministrar samt näringslivsledare […]

Share
Kategori Infrastruktur