Målgång och start för Cykelstrategin

Den 28 april presenterades den första nationella cykelstrategin, En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalité i hela landet. Projektledare för arbetet är Sofia Wieselfors, departementssekreterare på enheten för transporter och samhälle, TS. Här skriver hon om arbetet som resulterade i den första nationella cykelstrategin.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet
1 kommentar

Möte två i arbetet med en nationell cykelstrategi

Den 9 februari samlades kommuner, cykelorganisationer, myndigheter och andra intressenter för att diskutera hur vi ska åstadkomma en ökad och säker cykling. För några var det ett uppföljningsmöte och för andra var det första tillfället att både bli inspirerad och få möjlighet att diskutera viktiga frågor för det fortsatta arbetet med den nationella cykelstrategin.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet
2 kommentarer