Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Nollvisionen – lika viktig på hemmaplan som internationellt

I mitten av juni bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektörerna för Trafikverket och Transportstyrelsen in till den internationella trafiksäkerhetskonferensen Vision Zero Conference. En konferens som årligen lockar över 200 deltagare. En av deltagarna var dagens gästbloggare Matts-Åke Belin vid Trafikverket och talesperson för trafiksäkerhet samt projektledare för Vision Zero Academy.
Trafiksäkerhetsfrågan är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling vilket placerar den högre på den internationella agendan och där har Sverige en viktig roll i att fortsätta vara ett föredöme, skriver Matts-Åke. Läs  mer i Matts-Åke Belins blogginlägg. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden. 

Share
Kategori Gästbloggare | Strategi | Trafiksäkerhet

Målgång och start för Cykelstrategin

Den 28 april presenterades den första nationella cykelstrategin, En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalité i hela landet. Projektledare för arbetet är Sofia Wieselfors, departementssekreterare på enheten för transporter och samhälle, TS. Här skriver hon om arbetet som resulterade i den första nationella cykelstrategin.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet 1 kommentar

Lanserad – Nystart för Nollvisionen

Under projektledning från Näringsdepartementet har en mångfald av aktörer samlats under året för att ge inspel till regeringens intensifierade trafiksäkerhetsarbete. Vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandseminariet den 30-31 augusti samlades flera av de aktörer som deltagit i processen och fick en förhands information av infrastrukturminister Anna Johansson om resultatet av arbetet: en nystart för nollvisionen. Lena Kling, departementsråd, enheten för transport och samhälle och Ylva Berg, projektledare för Nysatsning på trafiksäkerhet har lett arbetet med att ta fram inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet

Hearing med fokus på åkeribranschens villkor

Regeringen arbetar för schysta villkor och sund konkurrens inom transportsektorn. Schysta villkor i transportbranschen behövs både för att säkra en god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och en långsiktigt robust tillväxt i Sverige. Därför bjöd infrastrukturminister Anna Johanson in företrädare för fack, åkeribranschen och myndigheter till samtal om hur man kan komma tillrätta med skattefusk i branschen. Departementssekreterare Anders Arvidsson, enheten för marknad och regelverk på transportområdet, var med på mötet och rapporterar.

Share
Kategori Infrastruktur | Schysta villkor | Trafiksäkerhet

Klimat, miljö och trafiksäkerhet i fokus

Den 7 juni deltog infrastrukturminister Anna Johansson på TTE-råd i Luxemburg. Anna Johansson och övriga EU:s transportministrar talade om de kommande klimatförhandlingar om flyget i FN-organisationen ICAO, passagerarfartygstrafik, kväveoxidutsläpp från dieselbilar och vikten av trafiksäkerhetsarbete i EU. Tomas Brolin, ämnesråd vid enheten för marknad och regelverk på transportområdet rapporterar från mötet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi | Trafiksäkerhet

Remissmöte om behov och önskad inriktning för transportinfrastrukturen i Sverige

Den 30 mars bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in läns- och regionföreträdare till möte om behov och önskad inriktning för transportinfrastrukturen i respektive del i landet. Trafikverket presenterade sitt inriktningsunderlag för perioden 2018–2029 varefter länsplaneupprättarna/regionerna presenterade sin syn på inriktningen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. De inspel som presenterades under mötet kommer tillsammans med andra underlag och tidigare lämnade remissvar utgöra viktiga underlag till den proposition som regeringen kommer att lägga till riksdagen i höst.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Trafiksäkerhet