Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Anna Johansson samlar experter till rundabordssamtal om alternativ finansiering

Anna Johansson samlar experter för att diskutera alternativ finansiering av infrastruktur i en serie rundabordssamtal.

Det första samtalet hölls den 3 juni och då samlades olika aktörer från bland annat Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Arlandabanan, Trafikverket med flera – för att ha en dialog kring möjligheter och risker för staten med alternativ finansiering.

Regeringen har höga ambitioner avseende statliga infrastrukturinvesteringar som bl.a. inkluderar nya stambanor mellan Sveriges tre största städer. Om några år ska en ny nationell transportövergripande plan vara på plats. Frågan om finansiering av infrastruktur kommer därför få ett särskilt fokus framöver.

– Vi har stora utmaningar framför oss. Därför behöver vi vända på varje sten, belysa för- och nackdelar och förutsättningslöst se över alla alternativ, säger Anna Johansson.

Transportinfrastruktur kan finansieras på olika sätt. Enligt budgetlagen ska infrastruktursatsningar finansieras via anslag på statsbudget om riksdagen inte beslutar något annat. Det finns några exempel på alternativ finansiering idag, exempelvis broarna i Sundsvall och Motala som finansieras via lån som sedan återbetalas med avgifter för de som brukar bron.

Frågor som diskuterades på rundabordsamtalet var bland annat för- och nackdelar med lånefinansiering av infrastruktur, hur statsbudgeten påverkas av olika typer av alternativ finansiering, för- och nackdelar med att föra över delar av de mervärden som en infrastruktursatsning skapar samt hållbarhet.

Nästa samtal med företrädare för branschen
Nästa samtal i rundabordssamtalserien sker den 16 juni och då samlar Anna Johansson företrädare för branschen. Även detta samtal kommer att modereras av Brita Saxton, generaldirektör för Trafikanalys.

Ulf Bengtsson, gd Arbetsgivarverket, Mats Dillén, gd Konjunkturinstitutet, Anna Johansson, John Hassler, ordförande Finanspolitiska rådet och Sven-Åke Eriksson, utredningssekreterare Sverigeförhandlingen. Foto: Helena Bäckman, Näringsdepartementet. Bildrättigheter

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt