Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sjöfarten – en viktig del av den maritima strategin

Statssekreterare Mattias Landgren i samspråk med Annika Kristensson från Gunnars Båtturer. Foto Leena Tegevi Statssekreterare Mattias Landgren och kansliråd Christina Bergström i samspråk med Annika Kristensson från Gunnars Båtturer. Foto Leena Tegevi

I början av oktober deltog Näringsdepartementet på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa. Statssekreterare Mattias Landgren och kansliråd Christina Bergström träffade ett 50-tal utställare; skärgårdsrederier, myndigheter och underleverantörer för att lyfta frågor inom maritima strategin och sjöfarten.

– Ni som jobbar inom sjöfarten bidrar till att förbättra och utveckla förutsättningarna för en levande skärgård och en ökad kollektiv-, turist- och kryssningstrafik på köl. Ni är viktiga för kustsamhällena, sa Mattias Landgren i sitt anförande vid öppningen av Skärgårdsredarnas leverantörsmässa.

– Det händer mycket ute i världen inom havsområdet. FN:s hållbarhetsmål för haven till exempel. Sverige och Fiji anordnade i juni i år världens största havskonferens i FN:s regi. Ministrar från världens alla hörn samlades tillsammans med representanter från FN, industrin, akademin och civilsamhällesorganisationer. Det är också en stor enighet kring att hållbarheten måste vara central i den Blå Ekonomin. Och för att få en blomstrande Blå Ekonomi samtidigt som vi bevarar havets resurser behövs samarbete. Därför är jag glad över att få vara här och träffa er aktörer som är aktiva inom sjöfarten, sa också statssekreterare Landgren.

Maritima strategin –  en del av FN:s hållbarhetsmål

Hållbarhet och samarbete ingår i den svenska maritima strategin, som lanserades strax före FN:s Hållbarhetsmål 2015. Maritima strategins vision – ”Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö” – innefattar i princip allt under FN:s hållbarhetsmål för haven. Varje steg vi tar för att nå strategins vision, tar vi även för att fullfölja FNs hållbarhetsmål under Agenda 2030 – inklusive mål 9, ”Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur”.

Sjöfarten är ett av benen i den maritima strategin. Att skapa bättre förutsättningar för sjöfarten samt att förenkla regelverken är två viktiga delar av strategin. Vi jobbar även vidare med den långsiktiga hållbarheten.

Internationell samverkan – avgörande för hållbar sjöfart på lika villkor

Många deltagare var intresserade av att diskutera aktuella frågor som har påverkan på villkoren inom sjöfarten. Aktörer som arbetar på den inhemska marknaden påverkas även av globala regelverk. På den internationella arenan och inom FN:s sjöfartsorganisation, IMO, läggs stora resurser och engagemang från Regeringskansliet och Transportstyrelsen för att driva svenska ståndpunkter i prioriterade frågor. Internationell samverkan är avgörande för en hållbar sjöfart på lika villkor. I det nationella perspektivet arbetar regeringen för en överflyttning av gods från väg till sjöfart. Sjöfartens infrastruktur har ledig kapacitet som kan avlasta godstransporter på land samtidigt som det är ett relativt energieffektivt trafikslag. Sjöfarten kan bidra till att minska luftutsläppen från transportsektorn som helhet. För att stärka sjöfartens konkurrenskraft och få till en ökning av sjöfartens andel av transporterna arbetar regeringen med åtgärder inom flera områden.

– Det märks att det händer saker inom sjöfarten, sa en mässdeltagare när hon fick höra Mattias Landgren berätta om vad som är aktuellt inom området. Några exempel:

Eko-bonussystemet  vars syfte är att stödja intermodala transportlösningar för gods och ge statligt stöd för de merkostnader som kan vara förenade med att välja sjötransporter som en del av en godstransportkedja.  Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor per år avsätts de kommande tre åren. Därefter kommer systemet att utvärderas. Projekt Nationella Föreskrifter (PNF) som innebär ett modernt angreppssätt att reglera där man helt utgår från funktionsbaserade regler för att möjliggöra innovation och alternativa lösningar. Reglerna har trätt i kraft och det är stort internationellt intresse för detta nya sätt av regelgivning. För att få full effekt av den här regelöversynen och att förenkla och värna detta fartygssegment beslutade även regeringen en proposition om ett förenklat tillsynssystem som bygger på egenkontroll och där man bland annat ska kunna delegera tillsyn till enskilda företag som ex varv och konsultfirmor. Nyligen presenterade regeringen en proposition om Förenkling för sjöfarten, förenklingsarbetet fortsätter under 2018. Sjöfarten har fått ett relativt stort utfall i Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan, cirka 4,3 miljarder kronor föreslås gå till sjöfartsåtgärder. Regeringen kommer att ta ställning till Trafikverkets förslag och besluta om en ny nationell plan under våren 2018.

– Jag hade många intressanta diskussioner i Näringsdepartementets monter på mässan, berättar Christina Bergström. Besökarna ville bland annat prata om regeringens förenklingsarbete och om det nya eko-bonussystemet.

Fakta

Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa arrangeras för tredje gången av branschorganisationen Skärgårdsredarna. Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart. Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar runt 120 medlemsrederier med tillsammans 365 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Medlemsrederierna är offentligt eller privat ägda. De svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Medlemsfartygen bedriver trafik på insjöar, kanaler, i skärgårdar och längs kusterna.

Läs mer om en svensk maritim strategi

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt