Energieffektivisering i fokus i Bryssel

Den sista tiden har mycket tid för oss som arbetar med energifrågor lagts på frågan om spara eller effektivisera, hur mycket, av vem och hur. Anledningen till detta starka fokus är danska ordförandeskapets målsättning att vi ska komma överens om det s.k. Energieffektiviseringsdirektivet mellan rådet och Europaparlamentet innan danska ordförandeskapet tar slut sista juni. Ett […]

Kategori Energi | Europaparlamentet | Övrigt

Inga kulturkrockar inom trafiksäkerhet

Den 9 februari inledningstalade Catharina Elmsäter-Svärd vid ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangerades av Exportrådet i Madrid. I fokus var nollvisionen och framgångsrika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Den helt nytillträdda spanska generaldirektören för trafiksäkerhet María Seguí Gomez deltog. Hon lovordade Sveriges insatser och sa att svenskt trafiksäkerhetsarbete är en stor inspirationskälla. Under seminariet blev det också […]

Kategori Internationella kontakter | Transport

Det långsiktiga perspektivet aktuellt i energidiskussionerna i Bryssel

I slutet av förra året kom kommissionen med en Energifärdplan för 2050. Syftet med planen är att visa på olika scenarier för energisektorns roll i att nå EUs mål om 80-95 % minskade utsläpp av växthusgaser till 2050 och också att inleda den diskussion som måste tas om EU och dess medlemsstaters vägar mot målet. Diskussionen […]

Kategori Energi | Klimat | Kommissionen
1 kommentar

Ambassadörsmingel

Stämningen var mycket god förra veckan under torsdagseftermiddagen då ett fyrtiotal ambassadörer minglade med den politiska ledningen från Näringsdepartementet i Villa Bonnier ute på Djurgården. Detta är tredje gången som departementet arrangerar en ambassadörsträff. Utgångspunkten för samtalen var de aktiviteter som respektive land har på gång inom Näringsdepartementets ansvarsområden.   Bland ambassadörer som fanns på […]

Kategori Internationella kontakter | Övrigt

Det går som på räls i Paris

 En resa har ofta mer än ett enda syfte. Ibland besöker en minister sin kollega i ett annat land eller deltar i en internationell förhandling. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds resa till Paris den 1 februari var inget undantag. Högst på agendan stod ett möte med den franska transportministern Thierry Mariani. Men officiella besök utgör endast en […]

Kategori Övrigt