Energieffektivisering i fokus i Bryssel

Den sista tiden har mycket tid för oss som arbetar med energifrågor lagts på frågan om spara eller effektivisera, hur mycket, av vem och hur. Anledningen till detta starka fokus är danska ordförandeskapets målsättning att vi ska komma överens om det s.k. Energieffektiviseringsdirektivet mellan rådet och Europaparlamentet innan danska ordförandeskapet tar slut sista juni.

Ett delmål nåddes igår då ansvarigt utskott i parlamentet, ITRE, röstade om sitt förslag till direktiv. På grund av att jag själv satt i rådet och förhandlade energiinfrastruktur missade jag röstningen på de 1800 ändringsförslag och de 18 kompromissförslagen, men allt går som tur var att se i efterhand på EPs hemsida. Kompromissförslagen backades i alla fall utom ett av samtliga politiska grupper. I förslaget ingår därmed bland annat ett förslag om bindande mål för medlemsstaterna på hur mycket energi dessa får använda år 2020, något som inte fanns med i kommissionens ursprungliga förslag. I övrigt ligger kravet på att energiföretagen ska spara 1,5 % per år hos sina kunder kvar, så även möjligheten för medlemsstaterna att anta alternativa system som ger samma resultat. Det mål som kommissionen föreslog om att renovera 3 % av de offentliga byggnadernas golvyta per år har i utskottets förslag sänkts till 2,5 %. Dessutom har utskottet lagt till en möjlighet för medlemsstaterna att nå målet via andra typer av åtgärder.

Det genomröstade förslaget innehåller givetvis mycket annat som skulle gå att kommentera, men jag uppmanar den intresserade av att själv läsa kompromissförslagen.

Till det danska ordförandeskapets lycka beslutade utskottet igår också att parlamentet inte ska rösta om förslaget i en indikativ plenar i slutet av mars, såsom först planerats. Därmed kan behandlingen av utskottets förslag i rådet kan inledas redan nu. Det innebär att vi i rådet har en hektisk tid framför oss. Danskarna har planerat in 1-2 rådsarbetsgrupper i veckan med förslaget, och däremellan några mer politiska diskussioner i Coreper under hela mars.

Vi får hoppas att det är rätt medicin för att vi ska nå slutmålet om en överenskommelse lagom till semestern!

 

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt